با اطمینان از این دیکشنری استفاده کنید.

در این دیکشنری که اولین و تنها دیکشنری تطبیقی کشور محسوب می‌شود، همه معانی واژه‌ها و یک به یک متناظر با تعاریف انگلیسی دیکشنری‌های پیشرفته انگلیسی به انگلیسی ارائه شده‌اند. افعال ترکیبی و اصطلاحات همراه با مثال‌ها و ترجمه دقیق آنها به انضمام تلفظ صحیح و فونتیک کلمات در اپلیکیشن بکار رفته‌اند.

اطلس کافی است.

این مجموعه در 7 جلد بزرگ‌ترین دیکشنری فارسی به انگلیسی کشور می‌باشد، با جستجوی یک واژه فارسی در اپلیکیشن، معانی انگلیسی از دیکشنری‌های معتبر انگلیسی به انگلیسی استخراج و همراه با اصطلاحات فارسی، افعال ترکیبی و معادل دقیق انگلیسی آنها ارائه می‌شوند. تلفظ واژه‌های فارسی نیز برای کاربران غیر فارسی‌زبان در دسترس است.

جملات کلیدی در یک مجموعه

برای به‌کارگیری درست کلمات باید کاربردشان را در جمله بدانیم، اگر به دنبال جمله‌های موثق و معتبر هستیم، موتورهای جستجو و گوگل کمک چندانی به ما نمی‌کند. این دیکشنری دارای 70000 جمله مثالی معتبر است که تنها با ورود یک کلمه در اپلیکیشن، یک‌راست شما را به جمله مورد نظر می‌رساند.

به‌آسانی پیدا کنید.

با جستجوی هر کلمه فارسی در این اپلیکیشن، می‌توانید جمله‌ها و عبارت‌های فارسی مرتبط با آنرا پیدا کرده و ترجمه دقیق جمله را به انگلیسی مشاهده و کاربرد آن‌ها را بیاموزید. به همین سادگی! این جملات مثالی از منابع موثق استخراج و با ترجمه فارسی در دسترس هستند، به ترجمه گوگل اطمینان دارید؟